5 KM BĖGIMO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“ kartu su Trakų savivaldybe 2020 m. liepos 5 d. rengia „Trakų triatloną“. Jo metu bus vykdomas 5 km bėgimas.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu varžybų mėgėjai ir profesionalai galės varžytis vieno rato 5 km bėgimo trasoje.

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

5 km bėgimo distancijos startas 15:15 val. Starto vieta: Trakų g.

IV. LAIKO LIMITAS

5 km bėgimo varžybos skirtas laikas–  1 val. nuo starto pradžios.

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti sportininkai ir mėgėjai, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą ir tai patvirtinę registracijos formoje.
 2. Amžiaus apribojimai netaikomi, tačiau 18 metų ir jaunesniems dalyviams privalomas raštiškas tėvų sutikimas, kuris turi būti pateikiamas renginio organizatoriams. Dalyviams, registracijos metu nepateikusiems tėvų sutikimo, dalyvauti varžybose nebus leidžiama, starto mokestis negrąžinamas. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo pateikti asmens dokumentą.
 3. Visi „Trakų triatlono“ renginio dalyviai dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu „Trakų triatlone“ susijusią riziką (įskaitant ir sveikatos sutrikimus) bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 4. Kiekvienas „Trakų triatlone“ užsiregistravęs dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai (VšĮ „Tarptautinis maratonas“) visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 5. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 6. Dalyvių pasiekti rezultatai bus viešai skelbiami oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį su laiko skaičiavimo mikroschema. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia išorine pagalba, taip pat ir asmenine palyda. Pažeidę šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 4. Varžybų metu draudžiama naudotis prietaisais: ausinukais, telefonais, filmavimosi kameromis ir kita technika, trukdančia sportininkui varžybų metu.
 5. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.
 6. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami. Dalyviai kirtę varžybų trasą dėl saugumo turi grįžti į trasą toje pačioje vietoje, tada sportininkas nebaudžiamas už trasos pažeidimą.
 7. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po finišo kartu su 30 EUR užstatu. Pretenziją išsprendus dalyvio naudai užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas.
 8. „Trakų triatlono“ renginio rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

VII. APDOVANOJIMAI

 1. 5 km bėgime 1-3 vietas užėmusiems vyrams ir moterims bus įteiktos atminimo taurės.

VIII. DALYVIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIAI

iki  kovo 31 d. balandžio 1 – gegužės 31 d.  birželio 1-30 d. liepos 1-4 d. liepos 5 d.
5 km bėgimas 7 EUR 9 EUR 11 EUR 15 EUR 20 EUR
 1. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją. Distancijos keitimo administravimo mokestis – 5 EUR. Keičiant distanciją taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną, jei jis yra didesnis. Persiregistruojant į mažesnę distanciją kainų skirtumas negrąžinamas.
 2. Dalyvis gali keisti informaciją, nurodytą registracijos metu (vardą, pavardę, klubo / komandos pavadinimą ar bet kurią kitą informaciją). Registracijos anketos informacijos keitimo administravimo mokestis – 5 EUR.
 3. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2020 m. birželio 28 dienos imtinai.
 4. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@trakutriatlonas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis.

Bankinis mokesčio pavedimas atliekamas pagal šiuos įmonės rekvizitus: VšĮ „Tarptautinis maratonas“ Vytenio g. 6/23, Vilnius Įmonės kodas: 300561278 PVM kodas: LT100008891011 A/S: LT307044060005482871 B/K: 70440, AB SEB bankas

IX. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.trakutriatlonas.lt iki liepos 4 dienos imtinai. Liepos 5 d. registracija bus vykdoma organizatorių palapinėje starto zonoje.
 2. Varžybų dieną organizatorių palapinėje nuo 6:00 val. bus galima atsiimti dalyvių numerius. Registracija ir numerių atidavimas yra stabdomi likus 30 min. iki pasirinktos distancijos starto.
 3. Pasiekus maksimalų dalyvių kiekį, registracijos stabdomos, o distancijos keitimai nebeatliekami.
 4. Išankstinio numerių atsiėmimo laikas ir vieta bus paskelbti vėliau.
 5. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 6. Dalyvio krepšelio turinį galima tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po distancijos starto nebeatiduodamas.

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Vytenio g. 6/23, LT-01122, Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@trakutriatlonas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių Trakų triatlonas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą. 2. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės www.trakutriatlonas.lt valdytojas. 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.trakutriatlonas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Trakų triatlonas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

 • 3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
 • 3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
 • 3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus. 5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.trakutriatlonas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje. 6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt. 7. Dalyvio duomenys saugomi:

 • 7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
 • 7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
 • 7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą. 9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@trakutriatlonas.lt 10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos. Organizatoriai turi teisę atlikti pakeitimus varžybų taisyklėse.